Kan jag besöka en begravning även om jag inte är särskilt inbjuden?

Välkommnande

Under begravningsceremonin i till exempel kyrkan är alla välkomna att hedra den avlidne med sin närvaro och visa sitt deltagande med de anhörig.

Kontakta oss